login:  hasło:  Zaloguj się

Jak korzystać

Aby rozpocząć generowanie analiz prosimy wybrać badanie wynagrodzeń z dostępnej w ramach Państwa abonamentu listy "Raporty płacowe".Następnie po kliknięciu na wybrane stanowisko w zakładce "Lista stanowisk" będą Państwo mogli przeglądać dostępne analizy dla stanowisk pracy.W kolejnej zakładce "Analizy dostępne w raporcie" znajdą Państwo:
  • analizy dla szczebli, które umożliwiają generowanie porównań wynagrodzeń, rozkładu płac i informacji o świadczeniach dodatkowych na wybranych szczeblach oraz kryteriach porównania,
  • analizy dla stanowisk pracy, które umożliwiają stworzenie raportu płacowego dla dowolnie wybranych przez Państwa stanowisk pracy (za pomocą "Generatora raportów stanowiskowych") oraz rankingu stanowisk pracy,
  • analizy dotyczące planowanych podwyżek wynagrodzeń oraz wykresy polityki płac w Państwa firmie (opcja dostępna tylko i wyłącznie dla uczestników badania),
  • analiza Compa-ratio (analiza przedstawiająca relację wynagrodzenia w Państwa firmie do wynagrodzenia rynkowego).W zakładce "Charakterystyka próby" znajdą Państwo informacje na temat struktury próby danego badania płacowego.W zakładce "Lista uczestników" znajdą Państwo informacje na temat firm uczestniczących w danym raporcie płacowym.